Участвуйте в розыгрыше

  Зобов'язання і права виникають у фізичних або юридичних осіб, на підставі умов, які випливають з договору на надання послуг організатором ТОВ Ateli, ідентифікаційний код юридичної особи 29157013, зареєстрованого за адресою: Габрманново намнесті 794/5, Дубравка, 312 00 Пльзень, Чеська Республіка, внесений в Торговий реєстр Обласного суду в Пльзні, розділ C, вкладка 27472, в залежності від типу використовуваного облікового запису користувача.

 • Терміни:
 • Умови торгівельної платформи - детальніше тут: https://shipgratis.com.ua/marketplace/index/policy
 • Уповноважений - фізична або юридична особа, яка уклала договір про надання послуг з організатором (обліковий запис Продавця) відповідно до Загальних комерційних умов - послуги віртуальної торгівельної платформи і Угоди про надання віртуального простору відповідно до умов торгівельної платформи.
 • Умови зберігання - правила, що містяться в цьому документі, якщо ці умови не містять правил, необхідних для належного виконання платежу, то вони будуть використовуватися відповідним чином в комерційних умови, узгоджених між уповноваженим і депонентом (вказані на кожній сторінці продукту), на підставі яких укладається договір про купівлю-продаж.
 • Депозитний рахунок - рахунок, призначений для зберігання грошових коштів для подальшого переказу.
 • Депозитарій - ТОВ Ateli, ідентифікаційний код юридичної особи 29157013, зареєстрованого за адресою: Габрманново намнесті 794/5, Дубравка, 312 00 Пльзень, Чеська Республіка, внесений в Торговий реєстр Обласного суду в Пльзні, розділ C, вкладка 27472 (оригінальна назва адреси: Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká republika).
 • Вкладник - фізична або юридична особа, яка має з організатором договір на надання послуг (обліковий запис Покупця) відповідно до Загальних комерційних умов - послуги віртуальної торгівельної платформи.
 • Депозитарний договір - договір між Вкладником, Депозитарієм і уповноваженим, який був укладений на підставі даних умов.

 • 1. Зберігання
 • 1.1 У разі якщо уповноважений і вкладник укладають договір купівлі-продажу, предметом якого являються товари, представлені на віртуальній торгівельній платформі ShipGRATIS.com.ua, вони обидва погоджуються укласти з депозитарієм договір про зберігання, який передбачає дотримання таких умов зберігання.
 • 1.2 Вкладник зобов'язується передати фінансові кошти депозитарію одним із способів оплати, запропонованих уповноваженим, за виконання, що випливає з укладеного між ними договору купівлі-продажу.
 • 1.3 Уповноважений зобов'язується прийняти даний спосіб виконання.
 • 1.4 Депозитарій зобов'язується управляти фінансовими засобами відповідно до цих умов.
 • 1.5 Витрати, пов'язані зі зберіганням, несе уповноважений.

 • 2. Процес зберігання і переказу
 • 2.1 Вкладник переводить кошти на депозитний рахунок депозитарію в сумі, що відповідає ціні покупки за договором про купівлю-продаж, укладеного між вкладником і уповноваженим, способом і в строки, узгоджені в договорі.
 • 2.2 Депозитарій повинен негайно проінформувати уповноваженого про переведення грошових коштів на депозитний рахунок.
 • 2.3 Уповноважений, грунтуючись на використанні методів сплати зобов'язується виконати свої зобов'язання, які вказані в договорі про купівлю-продаж між ним і вкладником.
 • 2.4 Після того, як уповноважений виконає свої зобов'язання перед вкладником, депозитарій звільнить кошти на депозитному рахунку і перерахує безготівковим переказом на банківський рахунок уповноваженого, який він вказав у своєму обліковому записі.

 • 3. Затримка фінансових коштів
 • 3.1 Депозитарій має право відстрочити виплату коштів з депозитного рахунку, якщо уповноважений не виконав будь-які зобов'язання, що випливають з умов торгівельної платформи.
 • 3.2 У разі, якщо депозитарій скористається правом відкласти виплату грошових коштів уповноваженому, він повинен відразу поінформувати уповноваженого про дану ситуацію і вступити з ним у перемовини з метою усунення причини затримки виплати грошових коштів.
 • 3.3 У разі, якщо уповноважений ухиляється від перемовин про усунення причини затримки виплати грошових коштів, депозитарій має право повідомити про це вкладнику.

 • 4. Повернення фінансових коштів
 • 4.1 У разі, якщо протягом 90 днів між депозитарієм і уповноваженим не буде досягнута домовленість про усунення порушення торгівельних умов, зберігач має право повернути кошти вкладнику.
 • 4.2 У разі, якщо для усунення порушення ринкових умов потрібно більше часу, депозитарій може продовжити термін перемовин.
 • 4.3 Депозитарій не має права вирішувати чи оцінювати суперечки, що виникли у результаті договору про купівлю-продаж між вкладником і уповноваженим, або будь-які інші взаємні суперечки або суперечки між ними і третіми сторонами. Однак він може давати рекомендації та санкції за недотримання ринкових умов.
 • 4.4 Зберігач не має права видавати гроші з депозитного рахунку вкладника, за винятком випадків, прямо зазначених у цих умовах.

 • 5. Інструкція для учасників договору
 • 5.1 Посилаючись на положення § 9 Закону № 253/2008 Sb. «Про деякі заходи проти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму», вкладник заявляє щодо вкладених коштів, що він є справжнім власником коштів і що ці кошти отримані не від злочинної діяльності і не служать для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
 • 5.2 Вкладник і уповноважений погоджуються, що фінансові кошти будуть перебувати на депозитному рахунку протягом всього періоду зберігання, і приймають до відома, що депозитарій не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті поганого економічного становища банку, в якому депозитний рахунок був відкритий.
 • 5.3 Відсотки, отримані від депозитного вкладу, належать депозитарію в якості винагороди за зберігання. Депозитарій не має права на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням депозитного рахунку.