Участвуйте в розыгрыше

Комерційні умови - послуги віртуальної торгівельної платформи

 • Терміни:
 • Комерційні умови - загальні комерційні умови.
 • Організатор - ТОВ Ateli., ID 29157013, зареєстрований за адресою: Габрманнова площа 794/5, Дубравка 312 00 Пльзень, Чеська Республіка, записана в Торговому реєстрі Обласного суду в Пльзні, розділ С вкладка 27272 (оригінальна назва адреси: Ateli, s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Česká republika).
 • Користувач - фізична або юридична особа, що уклала з організатором договір на надання послуг.
 • Договір на надання послуг - договір, що укладається між постачальником і користувачем на надання послуг.
 • Цивільний кодекс - Закон № 89/2012 Sb., Цивільний кодекс Чехії з подальшими поправками.
 • Послуги - виконання організатором контракту на надання послуг користувачеві, вказаною в пункті 2 комерційних умов.
 • Обліковий запис користувача - віртуальне середовище, яке надається користувачеві на підставі договору про надання послуг організатором.
 • Електронна адреса користувача - адреса, вказана користувачем в реєстраційному формулярі.
 • Helpdesk - місце для електронного спілкування користувача і організатора, адреса info@shipgratis.com.ua

 • 1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 1.1 Дані комерційні умови Організатор регулює відповідно до положень законодавства Чехії, §1751 абзац 1 Громадянського Кодексу про взаємні права і обов'язки всіх сторін договору, що виникли на підставі договору про надання послуг між організатором і користувачем.
 • 1.2 Послуги надаються організатором за допомогою віртуального простору, доступного в Інтернеті за адресою www.ShipGRATIS.com.ua
 • 1.3 Комерційні умови застосовуються в разі, якщо особа, яка є користувачем послуг, є фізичною особою, яка діє поза рамками комерційної діяльності, а також якщо юридична особа або особа, яка діє в рамках своєї комерційної діяльності або в рамках виконання своїх індивідуальних інтересів.
 • 1.4 Додаткові положення, про які не йдеться в комерційних умовах можуть бути узгоджені в рамках договору про надання послуг. Додаткові домовленості, зазначені в договорі про надання послуг, мають перевагу перед положеннями комерційних умов.
 • 1.5 Узгодження комерційних умов є невід'ємною частиною договору про надання послуг. Комерційні умови підготовлені українською мовою. Договір на надання послуг укладається українською мовою.
 • 1.6 Зміст комерційних умов може змінюватися або доповнюватися організатором. Дане положення не поширюється на права і обов'язки, які були обумовлені в попередньому формулюванні комерційних умов.

 • 2. ПОСЛУГИ
 • 2.1 На підставі договору про надання послуг організатор надає користувачеві наступні служби:
  1. створення облікового запису користувача
  2. адміністрування облікового запису користувача
  3. обслуговування облікового запису користувача
  4. інформація про послуги торгівельної платформи www.ShipGRATIS.com.ua
 • 2.2 Інформація про зміст окремих послуг визначається в даних комерційних умовах або в обліковому записі користувача. Набір послуг може варіюватися в залежності від їх використання.
 • 2.3 Організатор, на підставі договору про надання послуг, залишає за собою право на надання тільки деяких послуг, перелічених в пункті
 • 2.1 комерційних умов.

 • 3. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА
 • 3.1 На підставі правильно заповненого реєстраційного формуляра користувача, організатор виділяє у своєму віртуальному просторі окрему частину (обліковий запис користувача), яку може користувач використовувати в рамках даних комерційних умов та інших внутрішніх правил організатора, виданих для даної мети.
 • 3.2 При реєстрації користувач повинен вказати всі дані достовірно і правильно. Користувач зобов'язаний оновити дані, у разі їх зміни. Усі дані, зазначені користувачем, організатор розглядає як достовірні. Організатор не несе відповідальності за збитки, які виникли через недостовірно вказану інформацію в обліковому записі користувача.
 • 3.3 Користувач заповнює заявку або реєстраційний формуляр при реєстрації. Організатор залишає за собою право надати користувачеві реєстрацію в спрощеній версії облікового запису, яка не містить повного переліку пропозиції послуг, що надаються. При реєстрації облікового запису, організатор залишає за собою право запитувати додаткову інформацію, необхідну для виконання правових норм, що виникли в зв'язку з діючими правовими нормами і укладених договірних відносин.
 • 3.4 Користувач може вибрати один з наступних видів облікового запису:
  1. призначена для покупця
  2. торгова
  3. логістична
  4. партнерська (affiliate)
  5. індивідуальна із специфікацією діяльності
 • 3.5 Перед відправкою реєстраційної форми користувачеві пропонується перевірити і змінити зазначені особисті дані, які він може сам перевірити ще раз. Користувач відправляє формуляр організаторові, натиснувши на кнопку «Продовжити» або «Продолжить». Після чого вся зазначена інформація буде розцінюватись організатором як достовірна.
 • 3.6 Організатор відправляє заповнений формуляр електронною поштою користувачеві для вторинного контролю, після чого організатор підтвердить створення облікового запису з можливістю використання всіх наданих послуг і умови їх використання. На цьому етапі реєстрація вважається оформленою відповідно до пункту
 • 3.1 комерційних умов.
 • 3.7 Доступ до облікового запису користувача є захищений ім'ям користувача і паролем. Користувач зобов'язаний зберігати конфіденційність щодо інформації, необхідної для доступу до його облікового запису.
 • 3.8 Користувач не має права дозволяти використання свого облікового запису третім особам.
 • 3.9 Організатор має право анулювати обліковий запис користувача у разі порушення користувачем зобов'язань щодо договору про надання послуг.
 • 3.10 Користувач приймає до уваги, що обліковий запис користувача не може бути доступний цілодобово, з урахуванням необхідності технічного обслуговування обладнання та програмного забезпечення організатора або необхідного технічного обслуговування обладнання та програмного забезпечення третіх осіб, які є субпідрядниками постачальника.

 • 4. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
 • 4.1 Всі надані послуги у віртуальному просторі організатора, включаючи обліковий запис користувача, носять інформативний характер, і організатор не зобов'язаний укладати договір на надання цих послуг. Положення §1732 пункту 2 Цивільного кодексу не застосовуються.
 • 4.2 Послуги, що надаються організатором на підставі договору про надання послуг, безкоштовні. Це положення не обмежує можливість користувача укласти договір про надання послуг з організатором за певну плату на індивідуально узгоджених умовах.
 • 4.3 Договірні відносини між організатором і користувачем встановлюються шляхом належної реєстрації відповідно до пункту
 • 3.6 комерційних умов.
 • 4.4 Уклавши договір на надання послуг, користувач погоджується з умовами зберігання.
 • 4.5 Користувач погоджується на використання дистанційного спілкування при укладанні договору на надання послуг. Витрати, пов'язані при дистанційному спілкуванні користувачем (витрати на підключення до Інтернету, витрати на телефонні розмови), оплачує сам користувач.

 • 5. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
 • 5.1 Користувач має право на розірвання договору на надання послуг в будь-який час протягом його терміну дії. Організатор залишає за собою право обробляти розірвання договору протягом періоду, який відповідає типу облікового запису. Термін розірвання договору може бути продовжений на час, необхідний для врегулювання всіх невиконаних зобов'язань між організатором і користувачем.
 • 5.2 Щоб розірвати договір на надання послуг, користувач може заповнити формуляр, наданий організатором в додатку до комерційних умов. Повідомлення про розірвання договору на надання послуг, користувач може відправити на адресу організатора через службу підтримки.
 • 5.3 У разі розірвання договору на надання послуг договір буде анульовано повністю. Якщо в силу свого характеру це можливо, то сторони відшкодують всі надані послуги до 14 (чотирнадцять) днів від подачі заяви на розірвання договору на надання послуг. Якщо користувач розриває договір про надання послуг, то він несе всі витрати, пов'язані з поверненням виконання організатора, сам. Місце повернення виконання - головний офіс організатора.

 • 6. ПРАВА НА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ
 • 6.1 Хоча договір на надання послуг і не несе платне виконання, якщо це можливо відповідно до характеру послуг, що надаються, організатор дотримується правил, що стосуються прав і обов'язків, які виникають в результаті неналежного виконання, які регулюються відповідними загальнообов'язковими правовими нормами (зокрема, положення розділів 1914-1925, статей 2099-2117 і статей 2161-2174 Цивільного кодексу Чехії та Закону №634/1992 Sb. про захист прав споживачів з подальшими поправками). Можливість і адекватність прав і обов'язків, що виникають в результаті неналежного виконання, оцінюється організатором.
 • 6.2 Права на відповідальність за дефекти пункту 6.1. комерційних умов використовуються організатором допомогою віддаленого спілкування через службу підтримки або в його зареєстрованому офісі.
 • 6.3 Організатор зобов'язаний інформувати користувача про те, в яких випадках користувач має право подати скаргу, що є змістом скарги та який метод скарги запитується користувачем. Далі, повідомляє користувачеві терміни і методи вирішення скарги або обґрунтування відхилення скарги. Ця інформація відправляється в електронному вигляді через службу підтримки на адресу електронної пошти користувача.
 • 6.4 Користувач, без невиправданої затримки, інформує організатора про обраний метод рішення скарги. Користувач не може змінити зроблений вибір без згоди організатора.

 • 7. ІНШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
 • 7.1 Організатор не пов'язаний жодними нормами поведінки у ставленні до користувачів на підставі § 1826 абзац 1 розділ e) Цивільного кодексу Чехії.
 • 7.2 Обробка користувальницьких скарг здійснюється організатором через службу підтримки. Інформацію про врегулювання скарги організатор відправляє на електронну адресу користувача.
 • 7.3 Якщо це можливо і доцільно відповідно до характеру послуг, що надаються, Чеська торговельна інспекція з зареєстрованим офісом за адресою Штєпанска 567/15, 120 00 Прага 2, ідентифікаційний код юридичної особи: 000 20 869, адреса в Інтернеті: https://adr.coi.cz/ cs, несе відповідальність за позасудове врегулювання конфліктів, що виникають у зв'язку з договором про надання послуг. Платформа онлайн-вирішення спорів, за адресою http://ec.europa.eu/consumers/odr, може використовуватися для вирішення конфліктів між організатором і користувачем відповідно до договору про надання послуг.
 • 7.4 Якщо це можливо і доцільно відповідно до характеру послуг, що надаються, то в диспозиції Європейський центр споживачів в Чеській Республіці з зареєстрованим офісом за адресою Штєпанска 567/15, 120 00 Прага 2, адреса в інтернеті: http://www.evropskyspotrebitel.cz, контактний пункт відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 524/2013 від 21 травня 2013 року про онлайн-вирішенні конфліктів та внесення поправок до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 і Директиву 2009/22 / EC (Регламент дозволу споживчих спорів в Інтернеті).
 • 7.5 Укладаючи договір на надання послуг, користувач погоджується з умовами обробки персональних даних.
 • 7.6 Якщо митне провадження повинно відбуватися між користувачами в процесі доставки вантажу, укладаючи договір на надання послуг, користувач також уповноважує постачальника представляти його в митному провадженні до обсягу всіх необхідних актів для звільнення товарів для вільного обігу, відповідно виконувати ці дії від імені третіх сторін користувача, зокрема постачальників поштових послуг. В основному мова йде про представництво в митних процедурах, сплата митного боргу, або інші збори, пов'язані з митною процедурою.

 • 8. БОНУСНА ПРОГРАМА ПОВЕРНЕННЯ
 • 8.1 Кожен користувач, на підставі договору на надання послуг, бере до уваги, що в разі відмови від договору про купівлю-продаж, відповідно до передбаченого положенням § 1832, абзац 1, пропозиція 2 Закону № 89/2012, користувач-покупець має право прийняти повернення грошових коштів у формі купону на наступну покупку. Користувач-продавець погоджується з тим, що купон буде виставлений на суму, яка перевищує сплачену вартість.
 • 8.2 Умови використання купону користувач отримає разом з кодом купона.
 • 8.3 Збільшення суми повернення визначається в залежності від вартості початкового замовлення індивідуально або за особливими правилами продавця.

 • 9. ОПОВІЩЕННЯ
 • 9.1 Може бути відправлено на електронну адресу користувача.

 • 10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 10.1 Якщо відносини, встановлені договором на надання послуг, містять міжнародний елемент, то сторони погоджуються, що відносини регулюються чеським законодавством. Вибір законодавства не позбавляє користувача захисту, наданим положеннями закону, від якого не можна відхилитися в договорі, в іншому випадку застосовувалася б відповідно до статті 6 (1) Регламенту Європейського парламенту № 593/2008 від 17 червня 2008 про право, застосоване до договірних зобов'язань (Рим I).
 • 10.2 Якщо деякі положення комерційних умов недійсні або непридатні в даному випадку, або такими можуть стати, то їх замінять положення, які максимально наближені до попередніх. Недійсність або неефективність одного положення не впливає на дійсність інших положень.
 • 10.3 Контракт на надання послуг, включаючи комерційні умови, архівується організатором в електронній формі або у вигляді запису конклюдентних контрактів. Архіви не являються загальнодоступними.
 • 10.4 Додатком комерційних умов є зразок повідомлення про розірвання договору на надання послуг. Ця форма була створена відповідно до моделі, опублікованої Управлінням торгової інспекції Чеської Республіки. Користувач може використовувати іншу форму повідомлення за умови, що вона містить інформацію, необхідну для її оброблення. Оповіщення відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти служби підтримки.
 • 10.5 Контактні дані організатора вказані у викладі термінології організатора.

 • ДОДАТОК
 • Додаток 1: Оповіщення про розірвання договору на надання послуг
 • Відправник: (ім’я ті прізвище, місце проживання, адреса електронної пошти, номер телефону):
 • Оповіщення про розірвання договору на надання послуг
 • ……………. (дата укладання договору) був укладений договір на надання послуг між Вашою фірмою і мною.
 • На підставі вищевказаних комерційних умов, відмовляюся від договору на надання послуг Вашою фірмою.
 • У …………….. (місто) ………………………... (дата)